Næringskomiteens innstilling til hvordan norsk selvforsyning og bondens inntekt kan økes, er ikke det tydelige signalet som bøndene trenger.

Blant bøndene i Telemark er stemningen preget av stor skuffelse, mange er oppgitt og fortvila. 

Det er skuffende at Stortingsflertallet ikke kunne samles om et tydeligere signal om at de vil satse på matsikkerhet, beredskap og selvforsyning gjennom økte inntekter i landbruket, sier leder i Telemark Bondelag, Trude Flatland

Siden regjeringen la fram sitt forslag 8. mars har Bondelaget, sammen med Bonde- og Småbrukarlaget, jobbet hardt og bredt for endringer i forslaget. Spesielt tre punkter har vært viktige for næringa:

  • Et årsverk i landbruket må være det samme som for andre – 1700 timer!
  • Det er urimelig å legge til 20 prosent på bondens inntekt før den sammenlignes med andre!
  • All egenkapital bonden investerer i gården må ha en fornuftig avkastning!

Regjeringspartiene i næringskomiteen fikk med seg Høyre og Venstre og ingen av landbrukets endringsforslag ble med. Et flertall i næringskomiteen ønsker at norske bønder skal jobbe 145 timer mer enn andre, at inntekta til bonden skal justeres opp og ingen avkastning på egenkapital.

At ingen av våre tre viktig punkter med timer i årsverk, normeringsprosent og avkastning på egenkapital er tatt med inn av komiteen er skremmende! Her trudde jeg virkelig vi hadde gode sjangser for å få gjennomslag. Vi har fått positive signal fra politikere vi har hatt kontakt med, likevel blir utfallet som det vi ser i innstillinga fra komiteen. Det er utrolig skuffende, sier Flatland.

Les mer på bondelaget.no.