Prisen for årets lokallag ble delt ut på årsmøtet til Telemark Bondelag 16. mars 2024. Fylkesleder, Trude Flatland, delte ut prisen til leder av Drangedal og Tørdal Bondelag, Thor Olav Holte.

Prisen deles ut på bakgrunn av aktiviteter og resultater i 2023. Fylkesstyret har basert sin avgjørelse på aktivitet dokumentert gjennom søknader om aktive lokallagsmidler, medlemsutvikling og synlighet.

Prisen består av heder og ære, diplom, samt 5.000 kr fra Norges Bondelag.

Under prisutdelingen ga Flatland honnør til flere lokallag

-Som grunnlag til å finne årets lokallag fikk juryen en fire på topp liste, en oversikt over laga som skiller seg ut mtp aktivitet og medlemsutvikling. Felles for de fire på lista er at de har hatt positiv medlemsvekst i 2023. Det kommer ikke av seg selv! Samtidig har vi lag som, sjølv om medlemsmassen har krympet litt, stikker seg fram på annet vis.

-Først vil vi derfor trekke fram Seljord Bondelag som vedtok uttale på sitt årsmøte, sa Flatland og fortalte at uttalen handlet om driveplikt og håndhevelse av driveplikten. Fylkesstyret har tatt tema videre i en av resolusjonene som årsmøtet skal behandle etterpå.

- På fire på topp lista finner vi Gjerpen og Solum Bondelag, et lag med mange medlemmer og jevnt god aktivitet. Spesielt må nevnes organisering av Telemarks største Åpen gård, det krever en stor dugnadsgjeng. 

-Fyresdal Bondelag er med i tetsjiktet også i år, det skyldes positiv medlemsvekst, bra engasjement og god aktivitet i et forholdsvis lite lag. Spesielt kan nevnes at laget hvert år inviterer 9.klasse til å lære om slakting og deling av sau. Det samme vet vi at Holla Bondelag gjør. Et viktig bidrag til opplæring av unge forbrukere.

-Siste lag vi trekker fram før vinneren blir avslørt er Bamble Bondelag, laget har hatt et aktivt år. De arrangerte i januar 2023 en stor jubileumsfest i anledning 85 årsdagen. De hadde sitt populære kuslipp og de arrangerte en temadag om pløying som ble en stor suksess med 100 deltakere.

Årets lokallag

Så kom Flatland fram til begrunnelsen for årets lokallag 2023. Hun trakk fram at laget har økt sin aktivitet fra tidligere år og har gjennomført flere møter og kurs i 2023. Aktiviteten er spesielt rettet mot medlemmer/bønder/bondevenner. De har holdt kurs i varme arbeider, kurs i slakting og partering, bondekafe og de har hatt en temakveld med informasjon om RMP og innlegg om psykisk helse.

Drangedal og Tørdal Bondelag skiller seg klart ut på medlemsvekst, hele 17 % økning hadde de i fjor! Laget var størst på medlemsvekst også i 2022.

Gratulerer så mye til  Drangedal og Tørdal Bondelag som vinner av årets lokallag 2023!

Bondekafe

Kurs i slakting og partering