Matberedskap er viktigere enn noen gang. Krig i et av verdens største kornkammer, autoritære staters kamp om landområder og ressurser, og endringer i klima påvirker landbruket verden over. I store deler av Europa demonstrerer bønder mot dårlige vilkår og stadig nye krav, i et omfang vi aldri før har sett maken til.

I alt dette har Norge, Europas laveste sjølforsyning på om lag 40%. Årsmøtet i Telemark Bondelag synes dette er uansvarlig lavt. Dette burde bekymre politikere og forbrukere i langt større grad. Landbruket sikrer Norges befolkning tilgang på sunn og næringsrik mat. Et spredt landbruk over hele landet utnytter ressursene vi har til rådighet og det sprer risiko kontra et landbruk samlet på få sentrale steder.

Norske bønder står klare til å øke sjølforsyninga. Det forutsetter stabile rammevilkår og ei inntekt på likt nivå med det øvrige samfunnet. I dag subsidierer mange bønder drifta med inntekt fra annet arbeid for å få det til å gå rundt. Familieliv, fysisk og psykisk helse, har blitt ofra for å rekke over alt arbeidet. Kostnadene har økt enormt og mange har strekt seg lenger enn hva godt er. Når innsatsfaktorene stiger i pris så blir det også desto tyngre når været ikke spiller på lag og gode avlinger uteblir.

Gårdsbruk legges ned, investeringer skrinlegges og neste generasjon vegrer seg for å overta. Tålmodigheten er slutt. Dette går ikke lenger!

Hurdalsplattforma ga et håp til mange bønder, med løfter om opptrappingsplan for inntekt basert på et nytt tallgrunnlag. Forslag til endret beregningsmåte for nytt tallgrunnlag, ser likevel til å blåse bondens inntekt kunstig høyt opp. Årsmøte i Telemark Bondelag krever reelle tall for å beregne inntekt. Da må vi ha et likt timetall pr årsverk som andre, vi må få avkastning også på jorda vi eier og forslaget om å skrive opp inntekta med 20% må skrotes.

Tilpasninger til klimaendringer og et landbruk med mindre utslipp krever investeringer. Da trengs det økonomisk trygghet og framtidstro. Det er avgjørende for økt sjølforsyning at vi som lager maten får ta del i velferdsutviklingen i det norske samfunnet.
 

Resolusjon vedtatt av årsmøtet i Telemark Bondelag 16. mars 2024