.

Prosjektleder for «Klimasmart bonde Telemark» 20 % deltid 2 år

Har du interesse for landbruk og klima og har lyst til å bidra til at landbrukets klimaplan blir gjennomført i Telemark? Da har vi prosjektet for deg!

Telemark Bondelag startet i 2023 et treårig prosjekt: Klimasmart Bonde Telemark. Vi trenger nå en ny prosjektleder som kan starte så raskt som mulig. Det er en 20 % stilling, der mest tid brukes høst og vinter.

Prosjektleders rolle er å sørge for framdrift i prosjektet. Prosjektleder planlegger og markedsfører tiltak og motivere bønder til deltagelse. Mye av de faglige tjenestene i prosjektet kan leies inn fra NLR og andre rådgivingsorganisasjoner.  

Vi søker etter en prosjektleder som:

  • har generell kunnskap om landbruk og klimatiltak i landbruket
  • er glad i å møte mennesker og kan spre engasjement og motivasjon
  • har evne til å arbeide selvstendig og strukturert
  • kan bruke de vanlige IT-verktøyene og sosiale medier som Facebook

«Klimasmart bonde» har som hovedmål å bidra til at landbruket i Telemark gjør sin del for å oppfylle landbrukets klimaplan. Vi skal redusere utslippene av klimagasser og øke karbonopptaket, uten å redusere matproduksjonen. 

Prosjektet skal blant annet formidle grunnleggende kunnskap om landbruk og klimatiltak til bønder i Telemark, og motivere for å ta imot rådgiving og gjøre klimatiltak på gårdsnivå.

Prosjektet vil bli delfinansiert av offentlig tilskudd. Flere organisasjoner og varemottagere bidrar med egeninnsats. Det er opprettet en styringsgruppe og en referansegruppe som vil bidra inn i prosjektet. Ta kontakt for å få tilsendt prosjektbeskrivelsen.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Rådgiver i Telemark Bondelag Turid Stalsberg
tlf: 916 26 113 |e-post: turid.stalsberg@bondelaget.no
Søknad og CV sendes til telemark@bondelaget.no

Facebook | Nettside | Grønt fagsenter Vestfold og Telemark

 

Norges Bondelag er en interesseorganisasjon for bønder og andre som er opptatt av norsk mat- og landbruksproduksjon. Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Vi har ca. 60.000 medlemmer fordelt på omtrent 500 lokallag og 14 fylkeslag.