Parallelle prosjekt, to prosjektledere
Styrene i Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag er utålmodige, og ønsker å sette fart på klimatiltaka som skal gjennomføres på gårdsnivå

Informasjon om klimaplanen, klimakalkulatoren, klimarådgiving og klimatiltak er lett tilgjengelig. Likevel må vi erkjenne at det er behov for å spre kunnskap om hvorfor bøndene skal gjøre tiltak og inspirere de til å gjøre tiltak. Bønder er selvstendig næringsdrivende og beslutningen om å bli mer klimavennlig må gjøres i hvert av de 2400 jordbruksforetakene i Vestfold og Telemark.

Derfor har styrene i Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag vedtatt å gjennomføre prosjektene «Klimasmart Bonde Vestfold» og «Klimasmart Bonde Telemark». Det blir to parallelle prosjekt, med en prosjektleder i hvert fylke.

Eivind Vrålstad ansatt som prosjektleder
Telemark Bondelag har ansatt Eivind Vrålstad som prosjektleder for tre år. Det er en deltidsstilling tilsvarende omtrent 20 %. Eivind er melkebonde og lokalpolitiker i Drangedal. Han har et stort engasjement for klima, energi og miljø. I Bondelaget er han en av spydspissbøndene i klimaarbeidet.

Her kan du lese mer om spydspissbønder

-Jeg er veldig spent og gleder meg til å bli kjent med bønder og landbruket i hele Telemark, sier Eivind. Han brenner for å få til noe som er konkret og som er til nytte for bonden. – Jeg ønsker å bidra til at flere bønder ser nytten av de mange klimatiltakene, som forbedrer agronomien og dermed økonomien for bonden, sier Eivind.

Klimasmart Bonde Telemark
Prosjektet har som hovedmål å bidra til at landbruket i Telemark gjør sin del for å oppfylle landbrukets klimaplan. Vi skal redusere utslippene av klimagasser og øke karbonopptaket, uten å redusere matproduksjonen. Prosjektet har konkrete måltall knyttet til de åtte satsingsområdene i Landbrukets Klimaplan.

For å oppnå dette skal prosjektleder blant annet jobbe med:

  • å formidle grunnleggende kunnskap om landbrukets klimaavtale, landbrukets klimaplan og aktuelle klimatiltak til bønder i Telemark
  • å drive konkret og oppsøkende arbeid for å motivere bønder til å ta i bruk klimakalkulatoren som er verktøy i sitt klimaarbeid
  • å være synlige i media og bidra til at klimadebatten i fylket er preget av kunnskap om landbruket
  • å sette klimatiltak på dagsordenen i eksisterende møteplasser for bønder
  • å arrangere fagmøter, kurs og/eller konferanser om aktuelle tema innen klimatiltak
  • å være et bindeledd mellom alle aktører i landbruket som jobber med klimatiltak

Prosjektleder skal samarbeide tett med NLR.

Eivind vil ha kontorplass på Landbrukets hus, Gvarv.  Han kan nås på telefon 41 44 69 91 og på epost eivind.vralstad@bondelaget.no

For å fortelle om framdrift i prosjektet vil vi bruke nettsida til Telemark Bondelag,  Grønt Fagsenter og Telemark Bondelag sin Facebook-side.