Thomas Rastad held fram som leiar for Aurland Bondelag

Publisert 21.11.2019
  • Tips en venn om denne siden

Tysdag 19.november hadde Aurland Bondelag årsmøte. På programmet sto mellom anna jordvern, salteforbod og besøk av ordføraren.

 

 

På årsmøte kom 14 personar. Leiar Thomas Rastad starta med å gå gjennom sakene. Han las også opp årsmøteresulusjonen angåande jordvern i Aurland. Dokumentet fekk god omtale, og vil verte sendt til kommunadministrasjonen innan kort tid. 

 

Beitesesongen og salteforbod

Olav Grønsberg hadde foredrag angåande beitesesongen med salteforbod. Det hadde vore ein utfordrande sesong for både sauebonde og sau. Sidane sauene ikkje finn salt, kjem mange på avvege og bøndene slit med å finne dei igjen. 

 

Ordføraren kom

Trygve Skjerdal, ny ordførar i Aurland kommune, etterlyste ein betre landbruksplan i sitt innlegg. Han var også inne på Lærdal Grønt si satsing, og ba om meir satsing på frukt og bær i Aurland. 

 

Attval på leiar

GRATULASJON: Ole Bjarne Hovland (nestleiar i Sogn og Fjordane Bondelag) gratulerer Thomas Rastad med fornya tillitt. 

 

Styret i Aurland Bodnelag: 

Leiar: Thomas Rastad.

Nestleiar: Einar Lie.

Kasserar: Gunnhild Strand Borlaug. 

Skrivar:  Harald Skjerdal.

Styremedlem: Olav Grønsberg.

1. vara: Ole Christian Åsarmoen.

2.vara Sigurd Vikesland.

 

 

Tid for saktemat

Lammelår er for mange ein like viktig del av påska som påskekrim, påskeegg, påskeharen og påskelabyrinten. Her kjem tips til påskeklassikaren, kanskje du skal grave den ned?

Ringorm-seminar

Ringorm-seminar

3.mars vart det arrangert ringorm-seminar i Oslo, sjå seminaret på video her.

- Eg ser lyst på beitesesongen

- Eg ser lyst på beitesesongen

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt reglar som gjer det mogeleg å bruke ulike typar salt til beitedyra i Nordfjella.

Her underviser Gert Runar elevane

Her underviser Gert Runar elevane

Gert Rune Rørvik underviser på Mo og Øyrane vidaregåande skule, avdeling Mo. For tida har han nettundervisning for elevane grunna koronaviruset. Heimekontoret deler han med borna sine.

- Me har sett i gang tiltak

Aukar beredskapen

Koronaviruset gjer at landbrukstenester Sogn SA har auka beredskapen.

Våre samarbeidspartnere