- Storfeprosjektet betyr mykje

Publisert 04.02.2020
  • Tips en venn om denne siden

Sparebanken Sogn og Fjordane støttar Storfeprosjektet med 200 000 kroner, og heiar på vestlandsbonden.

 

OPTIMIST: Ragnhild Helgheim, .

 

- Vi har sett i praksis kva Storfeprosjektet har å bety for å stimulere til innvestering, og for å få bønder til å våge å satse, fortel Ragnhild Helgheim. 

Det er cirka 17 år sidan Storfeprosjektet starta i Sogn og Fjordane med Jo Helge Sunde som prosjektleiar. Eit prosjekt som skulle sikre at Sogn og Fjordane klarte å halde oppe sin del av mjølkeproduksjonen i Norge, også i framtida.

- Storfeprosjektet hjelper bøndene med å legge gode planar, samtidig som dei gjer bøndene god oppfølging, held Helgheim fram.

 

200 000 kroner til Storfeprosjektet

STORFEPROSJEKTET BETYR MYKJE:

 

- Det er viktig at Storfeprosjektet har nok midlar til å halde fram med den jobben dei har gjort, seier Helgheim.

Ho fortel at for Sparebanken Sogn og Fjordane er landbruket ei viktig næring, og ei næring som skal stå seg over tid.

- Eit Sogn og Fjordane utan landbruk er vanskeleg å sjå føre seg. Alt heng i hop. Har vi ikkje eit sterkt landbruk, får det konsekvensar for andre næringar også. Det er medverkande til at banken ser på dette som ei utruleg viktig basisnæring i fylket vårt, avsluttar Helgheim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flott tiltak for yngre bønder i Indre Sogn

- Jammen er eg heldige eg, som fekk lov å innleie for kring 30 unge engasjerte bønder på kveldskurs på Sogn Jord- og Hagebruksskule i Aurland, seier nestleiar i Sogn og Fjordane Bondelag Ole Bjarne Hovland

Produksjonsdelinga i norsk landbruk må på agendaen

- Vi må våge å ta dei vanskelege diskusjonane no, skal vi kunne sikre matproduksjon i heile landet, sa fylkesleiar Anders Felde til Statssekretær i Landbruks- og Matdepartementet Widar Skogan, då han besøkte Hafslo i går

Maskinførarkurs 2020

Norsk Landbruksrådgiving arrangerer maskinførarkurs. Sjå program og påmeldingsinformasjon her.

Bli med på seniorkurs 18.mars!

Dette er kurset for deg som no eller innan kort tid skal overdra garden til neste generasjon, avvikle drift og framleis forvalte garden, eller deg som skal selje garden.

Dette skjer i Sogn og Fjordane Bondelag

Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte 2020

Thon Hotel Jølster - Skei

Våre samarbeidspartnere