Fylkesårsmøtet vert skipa til på Skei Hotel den 8. og 9. mars.  Debatten om marknadsordningar og tollvern er lagt til fredagen medan torsdagen er sett av til årsmøtesaker og drøftingar kring moglegheitene for å utvikle inntektsmoglegheitene for vestlandsbonden.  Frå styret i Norges Bondelag deltek Trine Hasvang Vaag. 

Programmet for fylkesårsmøtet finn du her