Bileta har me fått av Nils Magne Gjengedal, styremedlem i Sogn og Fjordane Bondelag.