Dette gjeld BU-midlar til tilretteleggingstiltak, tilretteleggingstiltak i skogbruket, økologisk landbruk og prosjektet ”Frukt og bær rundt neste sving”.


1. BU-midlar til tilretteleggingstiltak
http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=720&amid=3574198

2. Tilretteleggingstiltak i skogbruket
http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=484&amid=3574193

3. Økologisk landbruk
http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=563&amid=3574187

4. Frukt og bær rundt neste sving
http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=44654&amid=3574130&fm_site=427

Søknadsfristen er 13. april.