Tenden miljø køyrer henterunde på landbruksplast i veke 40-43. Hentestadene er denne gongen delt inn i vekenummer. Plasten vert henta frå måndagen av, og held fram to-tre dagar per veke. Det er difor viktig at plasten ligg ute på måndagane.

 

Leveringsinstruksen finn du her.