Det var ein svært engasjert Gjengedal som søkte å lære Lødemel om marknadsordningane og tollvernet si betyning for Vestlandsjordbruket.  I same stunda poengterte han kor viktig det er med hylleplass for Bonden sine eigne merkevarer (BMV) i kampen mot kjedane sine eigne merkevarer (EMV).  - Desse har kun til hensikt å utkonkurrere bonden sine merkevarer for sjølve å kunne hente inn  endå meir av profitten til eigne butikkar held Gjengedal fram. 

Lødemel gav uttrykk for at han har forståing for bøndene i Sogn og Fjordane sitt syn, men det kom tydeleg fram at der framleis er ein stor jobb å gjere om Høgre sin landbrukspolitikk skal kunne medverke til vekst i distriktsjordbruket, konstaterte Gjengedal.

Fylkesårsmøtet gav samrøystes tilslutning til ei fråsegn om kjedemakt og marknadsmakt

Stort engasjement, men også rom for godt humør i diskusjonen mellom Bjørn Lødemel, Sveinung Svebestad og ein svært engasjert Nils Magne Gjengedal.