På programmet står mellom anna handsaming av ulike saker og val. Det er viktig at folk kjem og deler meiningane sine.

Etter årsmøtet vert det musikk og quiz.

Flora Bondelag håpar at folk kjem, både medlem og ikkje-medlem.