Videre ble det holdt jordvernsmøte i Sandnes. Blandt innleggene i programmet kan en nevne fylkesnestleder Jarle Bø sitt innlegg om jordvern i Rogaland, Martin Håland fra Sandnes Senterparti orienterte om Sandnes Øst og Bjarne Undheim fra Time Senterparti holdt et innlegg om bybåndet sør. Tore Folkvord orienterte om Skas- Heigre kanalen. Statsrådet hadde avsluttningsvis et innlegg.

Det ble avholdt et miniseminar om aktuelle landbrukspolitiske tema ved Kviamarka i Hå kommune. Haer var det velkomst ved ordfører Mons Skrettingland og det ble gitt en presentasjon av Tine sitt nye meieri ved direktør Torbjørn Gjerde og Torbjørn Kvia. Videre ble det gitt en presentasjon av alle bedriftene i Kviamarka og Fjordkjøkken. Ordfører Mons Skrettingland tok for seg utfordringene for landbruket på Jæren og forventninger til regjerina. Møtet ble avsluttet med en kort oppsummering og synspunkt fra landbruks - og matminister Lars Peder Brekk.

Statsråd deltok senere på et møte om Svarthalespove.

Dagen ble avsluttet med åpent møte i Varhaug idrettshall. Møtet ble arrangert av Hå kommune, Bondelaga i Hå og SR- bank. Om lag 310 personer møtte opp til møtet og det ble holdt innlegg fra Hadle Nevøy, landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Rogaland og Bondelagsleder Nils T. Bjørke. Møtet ble et forum for gode debatter knyttet til landbruksmeldinga og jordbruksoppgjøret.