Rogaland Bondelag har hatt en intern prosess for medvirkning i lokallagene. Lokallagene har hatt dokumentene på høring med frist 21. november, og saken var hovedtema under ledermøtet i fylkeslaget. Der var det mulig for lokallagslederne å komme med muntlige innspill, før fylkesstyret behandlet saken 28. november. Les hele svaret her.