Valnemndas innstilling 2023-24:

Leder                  Ståle Hustoft, Tysvær Bondelag

Nestleder           Jon Tore Refve, Bore Bondelag

Styremedlem     Jakob Eskeland, Vats Bondelag

Styremedlem     Reinert Idsø, Strand Bondelag

 

1. Vara                     Silje Bekkeheien, Nærbø Bondelag

2. Vara                     Anbjørn Grønning, Helleland Bondelag            

3. Vara                     Håvard Skavland, Finnøy Bondelag             

 

Styremedlemmer som ikkje er på val i 2023:

Bente Gro M. Slettebø, Bjerkreim Bondelag

Jon Tore Refve, Bore Bondelag

 

Valnemda i Rogaland Bondelag finn du her.