Styreleder Marit Epletveit fra Gjesdal Bondelag har takket nei til gjenvalg. Det samme har styremedlem Geirmund Helgøy fra Hjelmeland Bondelag. Jakob Eskeland er på valg både som nestleder og som styremedlem og stiller seg til disposisjon til å fortsette. Varamedlemmene er på valg hvert år og 1. vara møter fast i styret.

Varamedlemmene er:

1.vara                           Silje Bekkeheien, Nærbø Bondelag.

2. vara                          Erik Øvrebø, Bokn Bondelag

3. vara                          Jens Marcussen, Suldal Bondelag

Medlemmene i valgnemnda er:

Navn   epost telefon
Laurits Stokkeland, leder Søre Hå Bondelag laurits@stokkeland.no  95 05 55 00
Bård Oliver Gjellestad- nestleder Ølen Bondelag baard-oliver@hotmail.com  48 19 33 95
Gunnar Bø  Hjelmeland Bondelag guboe@online.no  93 40 11 47
Liv Haukås  Tysvær Bondelag livhaukas@gmail.com  99 03 72 12
Geir Jone Pollestad Orre Bondelag gjopolle@frisurf.no  99 24 91 85
Arne Edland (vara for Kjell Andreas Heskestad) Bjerkreim Bondelag aedlan@online.no 41 61 12 32
Torbjørn Bø    (vara for Halvard Bøe) Rennesøy Bondelag torbjorn.bo@lyse.net 91 37 63 37
Eivind Koldal  Egersund Bondelag ekoldal@gmail.com  90 12 94 50