Det var natt til søndag 24. september ei søye ble tatt på beite i Trøgstad kommune. Dette til tross for at beitet er gjerdet med tre strømførende tråder med sterk spenning (6 000 volt) og at det ligger nær bolighus. Dyreeieren betegner ulven som lite sky, og lever nå med ulven tett på beiter og bolighus

På bakgrunn av denne hendelsen, og fordi faren for flere angrep er stor, sendte Østfold Bondelag søknad om skadefelling av Trøgstad-ulven til Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Dette er andre gang denne beitesesongen at Østfold Bondelag sender en slik søknad. I august sendte fylkeslaget en søknad om å felle en ulv som hadde tatt sau i Degernes og Halden. Også denne søknaden blei avslått av Fylkesmannen, men Østfold Bondelag anket klagen, og denne er nå oversendt Miljødirektoratet for videre behandling.

Les begrunnelsen fra Fylkesmannen på avslag om skadefelling

Les klage på avslag om skadefelling fra Østfold Bondelag

Les klage på avslag oversendes Miljødirektoratet