Innkalling til årsmøte.

Det innkalles til årsmøte i Trøgstad Bondelag i henhold til  § 14 i Norges Bondelags lover. Møtet holdes i Samfunnsdelen i Trøgstadhallen mandag 23. oktober 2023, kl 19. 

Saksliste: 

  1. Åpning av leder
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av referent og to til å underskrive protokollen
  4. Årsberetning for styreåret 2022/23
  5. Regnskap
  6. Innkomne saker
  7. Arbeidsplan for kommende arbeidsår
  8. Valg

Saker som ønskes behandlet under pkt 6 skal være innkommet leder Hans Anders Olsen senest 16. oktober. Epost: hansa@natrud.no

Østmøllene orienterer om tilgangen på såvare for vårkorn, og oppsummering av sesongen 2023 så langt. 

Det blir servering. 

Vel møtt! 

Styret