Innkalling til årsmøte

Det innkalles til årsmøte i Trøgstad bondelag i henhold til § 14 i Norges bondelags lover. Møtet holdes i Samfunnsdelen i Trøgstadhallen onsdag 19. oktober 2022 kl 19.

Saksliste:

  1. Åpning av leder
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av referent og to til å underskrive protokollen
  4. Årsberetning for styreåret 2021/22
  5. Regnskap
  6. Innkomne saker
  7. Arbeidsplan for kommende arbeidsår
  8. Valg

Saker som ønskes behandlet under pkt 6 skal være innkommet leder Hans Anders Olsen senest 12. oktober e-post: hansa@natrud.no

Aase Maren Hesleskaug, styremedlem i Østfold bondelag, kommer og orienterer om aktuelle saker.

Marit Ness Kjeve, enhet Landbruk i Indre Østfold kommune, orienterer om de nye regionale miljøkravene.

Det blir servering.

Vel møtt!

Styret