Saksliste:

1. Åpning av leder

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Valg av referent og to til å underskrive protokollen

4. Årsberetning for styreåret 2018/19

5. Regnskap

6. Dannelse av fellesutvalg for bondelagene i Indre Østfold: Styrene i Hobøl, Spydeberg, Askim, Trøgstad og Eidsberg bondelag har tatt initiativ til å danne et fellesutvalg. Dette skal ha som formål å samordne lokallagenes komunikasjon med Indre Østfold kommune, samt andre saker som det er naturlig at lokallagene samarbeider om. Fellesutvalget skal jobbe for å ivareta bondelagenes interesser i Indre Østfold kommune.

7. Innkomne saker

8. Arbeidsplan for kommende arbeidsår

9. Valg

 

Saker som ønskes behandlet under pkt 6 skal være innkommet leder Evy Kvernenes senest 23. oktober. Epost: evykve@gmail.com

Mina Mjærum Johansen fra Østfold bondelag, kommer og orienterer om aktuelle saker.

Etter årsmøtet vil Hilde Brandsrud, kommunaldirektør for Næring, plan og teknikk i ny Indre Østfold kommune, orientere om landbrukskommunen Indre Østfold.

Det blir servert snitter.

Vel møtt!