Bli kjent med norske bønder

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Her kan du lese om alle de 24 bøndene vi presenterte i advent.

Det er over 40.000 bønder i Norge, med ulike produksjoner, utfordringer og innfallsvinkler til det å være bonde. Fra til og med julaften vil vi presentere dere for en ny bonde hver dag på bondelaget.no, facebook.com/bondelaget og @norgesbondelag på Instagram. Bli kjent med 24 av de flotte representantene for norsk landbruk.

24. desember: Mats Hegg Jacobsen (30) økologisk bonde i Tromsø, Troms. Årets unge bonde 2015

23. desember: Kaspar Stordrang (80), melkebonde i Flekkefjord, Vest-Agder

22. desember: Marthe Bogstad (25), mjølkebonde på Kløfta i Akershus

21. desember: Kristin Waagen (36), mjølkebonde i Torjulvågen, Møre og Romsdal

20. desember: Vidar Kolbjørnsgard (39), mjølkebonde i Ål i Buskerud

19. desember: Linda Suleng (36), sau- og bringebærbonde i Lena, Oppland

18. desember: Anne Strøm Prestvik (36), bonde med andelslandbruk i Nittedal, Akershus

Anne Strøm Prestvik

17. desember: Hans Tøger Holmsen (46), korn- og svineprodusent i Rakkestad, Østfold

16. desember: Rita Steinvik (36), ammekubonde i Skatval, Nord-Trøndelag

15. desember: Dag Fredrik Eftedal (35), korn- og grønnsaksbonde Larvik, Vestfold

14. desember: Solveig Bratteng Rønning (33), melkebonde i Utskarpen, Nordland

13. desember: Arne Hernes (44), melk- og kjøttprodusent, Ørland, Sør-Trøndelag

12. desember: Marianne Kvalvik Kvamme (35), Eikefjord i Sogn og Fjordane

11. desember: Frank Bjerg Sigvaldsen (29), ammekubonde i Froland, Aust-Agder

10. desember: Nina Bolle (43) og Erling Bratsberg (46), Brøstadbotn i Troms

9. desember: Hans-Sigvard Galtung (49), mjølkebonde i Jondal, Hordaland

8. desember: Brit Kristin Nærheim (33), sauebonde i Suldal, Rogaland

Brit Kristin Nærheim

7. desember: Camilla Røed (21), korn- og melkebonde i Holmestrand, Vestfold

6. desember: Gjermund Ruud Skjeseth (24), kornbonde Ilseng, Hedmark

5. desember: Thrine Bye Heggum (35), gründer og odelsjente, Grong, Nord-Trøndelag

4. desember: Lise Kaldahl Skreddernes (47), melkebonde i Bekkarfjord, Finnmark

3. desember: Erik Dahl (58), kjøtt- og melkebonde i Bamble, Telemark

2. desember: Marianne Fjeldseth Hermansen (31), sauebonde i Løten, Hedmark

1. desember: Tor Jacob Solberg (33), økologisk melkebonde i Skiptvet, Østfold

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere