- I 2015 ble jeg verdens nordligste melkebonde. Det er blanda følelser knytta til det, for det betyr at naboen litt lenger nord har lagt ned drifta. Heldigvis er vi fire melkeprodusenter igjen i Lebesby kommune. Gårdene ligger nokså samla og vi har et godt miljø. Å drive landbruk så langt nord har flere fordeler. Vi bor på en kjempefin plass, det er lite smittepress, vi har lite ugress og vi trenger nesten ikke sprøytemidler. Klimaet er tørt og det er sjelden vått i våronna. Men ulempa er at vi trenger større areal for å produsere gras til dyra våre, enn det de gjør sørpå. Her får vi bare slått gras en gang hver sesong.

Jeg har et veldig spennende og utfordrende verv i eierutvalget i TINE Nord som jeg håper å fortsette med i 2016. Samvirkeorganisasjonene er viktig for alle bønder, det er bøndene rundt omkring i hele landet som eier landbrukssamvirke. Dette er med på å sikre matproduksjon over hele landet, og overskuddet går tilbake til bøndene. Vi trenger et sterkt samvirke.

Det er vanskelig å vite hva som vil skje i framtida. Vi driver et forholdsvis lite bruk, og vi har ikke mulighet til å utvide siden det ikke er mer jord tilgjengelig her. Og på sikt må vi bygge nytt fjøs. Jeg håper det blir bedre lønnsomhet i landbruket. For det jeg har mest lyst til er å være bonde.