- Vi bor på et fantastisk flatt og fint sted, med noe av den beste matjorda i Norge. I 2012 ble det vedtatt at kampflybasen på Ørlandet skulle bygges ut, og en tredjedel av bøndene her ute bor innafor den verste støysonen til flyplassen, blodrød sone. Mange venter på avklaring om hva som skal skje med gården deres og det preger folk. Vi har hatt mange møter om kampflyplassen, men vi trengte et møtested der vi kunne gjøre noe positivt i lag.

Det har vi gjort i 2015. Vi ble kontakta av et lokalt galleri som ville ha oss med på å lage kunst her ute, såkalt LandArt. Det svarte jeg ja til fort. Gjennom kunsten kan vi ytre oss både med sjarm og politisk undertone om flyplassaken. Å lage kunst med harv og plog gir oss også ei utfordring som agronomer. Landart-prosjektet har vært et positivt og trivelig samlingssted for oss, og kunstverkene var ferdig i november. Det er en anna måte å vise fram landbruket på, og det er mange som bryr seg om det vi har gjort. Jeg er glad for at vi kan være med og skape trivsel i kommunen, at vi bøndene bidrar til samfunnet, både som matprodusenter og for lokalmiljøet.

Jeg syns jeg er heldig som kan jobbe heime hos meg sjøl og utvikle gården min til neste generasjon. Da veit jeg at neste generasjon kan ta ut potensialet i det jeg ikke får utvikla fullt ut. Familielandbruket er den beste produksjonsformen her i Norge. Det er spennende tider i landbruket, og vi veit ikke hvilke produkter vi kommer til å selge i framtida. Men vi trenger så mange som mulig framover for å produsere mat, både på Ørlandet og i resten av landet."