- Jeg tok over gården i januar, skreiv under kontrakt på nytt fjøs i mars og begynte å bygge i august. De siste dagene har vi skrudd innredning, og 4. januar begynner jeg med mjølkeproduksjon. Å bygge fjøs er ei stor investering, men fjøset var slitent, kontrakten på samdrifta gikk ut og jeg kunne ikke drive videre med mjølk her på gården sånn som det var. Vi har snakka om at jeg skulle ta over siden jeg var lita, men jeg bestemte meg ganske kjapt da jeg gikk på Ås et halvt år. Jeg fant ut at det var mye bedre for meg å bygge min egen arbeidsplass her på gården, enn å studere for å få en anna jobb. Jeg satser ikke akkurat på grunn av den regjeringa vi har nå, men fordi det er verdens viktigste yrke å lage mat. Det er ikke noe problem å jobbe 12 timer hver dag når du liker det du gjør. Folk trenger mat og vi har den fineste og reineste maten her i Norge. I det nye fjøset kan jeg gi kyrne mine tipptopp dyrevelferd. Nå gleder jeg meg til å komme i gang med kalving og følge dyra til de blir produksjonsdyr.

I tillegg til å være bonde er jeg kaptein på fotballaget og fylkesleder i Bygdeungdomslaget. I sommer vant jeg ledertalentkåringa Helt sjef. Jeg var den eneste kandidaten fra landbruket, og det er veldig moro å få en sånn anerkjennelse i konkurranse med folk fra så mange ulike næringer. Jeg har fått bruk for lederegenskapene mine etter at jeg tok over gården. Det har vært mye folk i arbeid her det siste året, og en stor arbeidsstokk som skal organiserer. Og jeg må ta avgjørelser hele tida. Nå er målet for neste år å komme i gang med mjølkeproduksjonen, produsere nok mjølk til å fylle kvota og få i gang drifta og rutinene. Det er 10 år siden sist det var mjølkeproduksjon her på gården, og jeg gleder meg til å komme i gang igjen.