- Jeg driver en gård med slaktegris, korn og noe skog sammen med kona mi. De siste årene har vi gjort flere klimatiltak på gården, og i 2015 ble jeg belønna med Norges Bondelags klimapris for det. Det var en veldig god anerkjennelse å få. Tiltakene jeg har gjort gir både miljøgevinst og økonomisk gevinst. Vi har bygd et biobrenselanlegg som varmer opp to grisehus, fire bolighus og ei korntørke med fornybar energi. Her på gården er vi også opptatt av at jorda er levende og at vi må ta vare på den. God matjord av høy kvalitet tar det flere hundre år å produsere. I en neve jord er det flere mikroorganismer enn det er folk på kloden. Vi har grøfta mye for å drenere jorda. På den måten minsker vi jordpakkinga og gir bedre vekstvilkår for plantene. Måten vi kjører ut gjødsel på er også veldig skånsom for jorda. I tillegg bruker vi en N-sensor når vi gjødsler. Den skanner åkeren underveis og gir riktig gjødselmengde. Resultatet er ei jord med mindre avrenning, større avlinger og planter som bedre tar til seg næring. Neste år har jeg tenkt å bli enda bedre på å drive jorda. Da skal vi gå over til mer faste kjørespor. Det er en edel ressurs vi forvalter. Jeg skal også prøve å dyrke åkerbønner sjøl for å kunne erstatte noe av soyaen i fôret.

Hvert år leverer vi mellom 3000 og 4000 griser til slakt. Jeg er stolt av å produsere mat av friske dyr med den laveste antibiotikabruken i verden. Mine griser lever av kortreist mat. Mesteparten av fôret produseres her på gården, og det er stort sett korn. Jeg håper kjøtt fra grisene mine er å finne på manges juletallerkener nå i desember. Folk forsikrer husa sine selv om det er tusen år mellom hver gang det brenner. Da man burde også være like opptatt av matsikkerheten, for mat spiser man hver dag. Å være bonde er et spennende yrke der mange vet mye, men ingen har fasiten. Jeg er glad for å være en del av ei næring i stadig utvikling.