Nei til travbane på Skjetlein

  • Tips en venn om denne siden

Rød traktor kjører på pløyd delsvis snødekt jorde på Skjetlein

-Bygging av ny totalisatorbane på matjorda på Skjetlein Videregående Skole må være tidenes dummeste og mest ubetenksomme forslag- sier fylkesleder Lars Morten Rosmo, som også er leder i skoleutvalget på Skjetlein

Høyre i Trondheim mener at dyrkajorda på Skjetlein Videregående Skole vil egne skal til travbane for regionen, se http://www.adressa.no/100Sport/andreidretter/Dette-er-Hoyres-krav-for-Nye-Leangen-travbane-229096b.html

Dette har har skapt skarpe negative reaksjoner både på skolen, i miljøet rundt skolen, i faglagene og i flere politiske miljø. Kommunalråd for Krf, Gjermund Lykkke skriver i et Facebook innlegg:

Trondheim Høyre lærer visst aldri. De har det siste halvåret prøvd å framstå med en mer framtidsretta og strukturert byutviklingspolitikk. Så lenge varte det.For mindre enn ti måneder siden avgjorde Høyre sammen med Ap hvor den grønne streken skulle plasseres. Den la et viktig vern rundt Leinstrandområdet. Vi kan kanskje også minne om at i august 2014 trodde mange av oss at noe nytt var på gang. Da sa Yngve Brox til Adresseavisen:
”– Dette er et signal fra meg til Sp: Jeg sjønner deres dype skepsis til å bygge ut mer landbruksareal nå. Nå har vi tatt så store landbruksareale­r til utbygging, at resten må få være i fred."

Mens det er egnede arealer til ny travbane i Klæbu, som snart er en del av Trondheim, skal likevel alle tidligere planer og løfter vrakes og ny travbane legges på Skjetlein. Ikke ett ord med bekymring om at dette er den beste matjorda vi har. Er virkelig travløp, hestesportssenter og næringsutvikling viktigere enn matkornproduksjon? Når vil Høyre forstå at kornåkre er viktige næringsarealer?

- Det kan knapt sies bedre enn dette - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo - jeg håper at dette forslaget blir avvist av Formannskapet i Trondheim. Travnnæring selv har anbefalt ei ny tomt for travbane i Klæbu kommune, bare noen få kilometer fra E6 ved Sandmoen, på udyrka og udyrkbar jord. Nå må H og Ap i Trondheim kommune besinne seg og følge opp sine egne retningslinjer i forhold til Grønn Strek,-

Det er jeg som eier jorda her!

5. mars gjennomførte Sør-Trøndelag Bondelag et arealkurs for lokallagsstyrene og andre interesserte medlemmer og grunneiere. Mange kom på kurs om høyaktuelle tema.

Folk med fakler demonstrerer mot nedbygging av matjord

Sett lys på jordvernet - fakkelaksjon!

Fredag 2. februar organiserer vi sammen med Malvik Bondelag fakkelaksjon på Leistad der det er foreslått å bygge ny travbane. Vi håper mange som støtter at matjorda skal brukes til matproduksjon kommer og deltar den timen aksjonen varer, sier fylkesleder Kari Åker.

Kari Åker

Norsk Kylling vil bygge ned matjord

I ettermidddag fredag 8. desember ble det klart at Norsk Kylling velger å plassere sitt nye slakteri i Orkdal, og vil dermed legge over 100 dekar matjord under asfalt. - Norsk Kylling skiter i eget reir, mener Kari Åker, leder i Sør-Trøndelag Bondelag

Bygging av E6 med utsikt over jorder og veibygging mot Melhus

Områdeplan Melhus spiser opp store områder med matjord

Foreslått områdeplan for Melhus vil bygge ned litt over 1000 dekar av den beste matjorda vi har i fylket. Dette er lite klima- og miljøvennlig. Det er på tide å se hva som kan gjøres av fortetting og bygging i høyden og dybden i de eksisterende, bebygde områdene i Melhus sier fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag i en uttalelse til områdeplanen.

Lars Morten Rosmo NB Loen Foto: BJSS STB

Champagne, jord og mat

Jula er over og mye god mat har vært på bordet. Men hvor kommer maten egentlig fra og hvem produserer den? Fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo, har sine betraktninger rundt dette:

Egil Berdal og Turid Mjønesaune peker mot fjellet der tunellen kommer ut på Mjønes Fv 714

Kan vi flytte vei før det hugges i fjell?

Det er ”godt gjort” av ansvarlig planlegger Statens Vegvesen å treffe på den ene av to bosetninger langs den i hovedsak svært tynt befolkede fjorden. På denne måten blir to gårdsbruk ødelagt og flere familier får ødelagt sitt bomiljø for all framtid, innleder organisasjonssjef Jon Gisle Vikan Sør-Trøndelag Bondelag sin høringsuttalelse for reguleringsplan for fylkesvei 714 Stokkanhaugen – Sundan. Og det er kryssinga over Åstfjorden det siktes til.

Sør-Trøndelag Bondelag på besøk hos Norsk Kylling Foto: Tor Inge Lien

Myr eller matjord?

Å velge mellom myr eller matjord et vanskelig, men et viktig valg når ny virksomhet trenger plass. Norsk Kylling på Støren trenger plass til et nytt slakteri og foredlingsanlegg for kylling.

Dette skjer i Sør-Trøndelag Bondelag

Torsdag
02
August

Styredag for fylkesstyret i Sør-Trøndelag Bondelag 02.08.2018

Trondheim i forbindelse med Matfestivalen
Søndag
26
August

Åpen Gård i Rissa

Reins Kloster, Hans Henrik Hornemann
Tirsdag
28
August

Styremøte i Sør-Trøndelag Bondelag 28.08.2018

Bondelagets Servicekontor, Trondheim

Våre samarbeidspartnere