Sør-Trøndelag Bondelag har beredskapsplan for hva vi kan og skal gjøre ved brann, ulykker, dyretragedier, smittsomme dyresykdommer inkl LA-MRSA, naturkatastrofer, rovdyrangrep, gjennomføring av våre arrangementer og atomulykker.

Ønsker du å vite mer om vår beredskap eller du trenger hjelp i en oppstått hendelse, ta kontakt:

 1. Organisasjonssjef Ailin Wigelius: Mobil 411 40 704
 2. For Sør-Trøndelag Bondelag: Seniorrådgiver Berit J Sølberg: Mobil 905 66 342
 3. For Nord-Trøndelag Bondelag: Rådgiver Brita Buan: Mobil 951 45 837

I akutte og livstruende tilfeller av sykdom eller skade, ring: 113

Legevakt: 116 117

Har du behov for å snakke med noen fins det to døgnåpne hjelpetelefoner:

 • Mental helse: 116 123
 • Kirkens SOS: 22 40 00 40

Rovvilt vakttelefon i Trøndelag: 930 60 221

Rovvilt vakttelefon i Møre og Romsdal: 909 26 016

 

Trykk på bildet under så får du opp plakater med beredskap for hendelsene: (oppdatering kommer)

 • Brann (2)
 • Ulykker (3)
 • Dyretragedier, psykisk helse (4)
 • Smittsomme dyresykdommer inkl LA-MRSA (5)
 • Naturkatastrofer (6)
 • Rovdyrangrep (7)
 • Åpen Gård, turer og arrangement (8)
 • Atomulykker og andre nasjonale/internasjonale kriser/hendelser (9)