Landbruket i Sør-Trøndelag

  • Tips en venn om denne siden

Pakking av rundballe med rosa plast

Trøndersk landbruk er mangfoldig. I Sør-Trøndelag skyter nye næringer fart og Sør-Trøndelag Bondelag deltar aktivt i prosjekter som har betydning for framtidas landbruk i Sør-Trøndelag.

Hydrotekniske anlegg og SMIL-midler

Da Trøndelag ble ett fylke 1. januar i år, var det mye som skulle samordnes. SMIL-midler og hydrotekniske anlegg, er et område der det har vært ulike prioriteringer i de to gammel-fylkene.

Hvite rundballer

Lagring av rundballer langs vei

I fjor ga Statens Vegvesen ut en brosjyre om lagring av rundballer langs riks- og fylkesvei. Denne vil de gjerne at vi sprer til våre medlemmer.

Møkkjøring

Krav til journal over plantevernmidler

Hvis du vil unngå avkorting i areal- og kulturlandskapstilskuddet må du sørge for å ha gjødselplan og du må føre journal over plantevernmidler og bruken av disse, hvis du bruker plantevernmidler. Dersom du ikke kan framvise journal over plantevernmidler og/eller gjødslingsplan ved kontroll, vil det bli foretatt en avkorting av tilskuddet.

Våre samarbeidspartnere