Rekruttering til landbruket

  • Tips en venn om denne siden

Ungdom strømmer ut av fjøset på Skjetlein

Sør-Trøndelag Bondelag mener det er viktig å jobbe aktivt med tiltak som kan bidra til å øke rekrutteringa og få unge bønder inn i landbruksnæringa.

Sør-Trøndelag Bondelag holder kontakt med og koordinerer arbeidet for nettverk for nye og unge bønder, etter at disse ble satt i gang av Fylkesmannens avdeling for landbruk og bygdeutvikling.

Bonde så klart finner du i Oppdal og Rennebu.

Funky Farmers finner du i Tydal og de vil gjerne utvide over til Rørostraktene.

Trønderbonden inn i framtida finner du i Meldal, Orkdal og Agdenes.

Bondenettverk for Hemne og Snillfjord

Nye bønder i Ørland og Bjugn

Nettverk for nye Fosenbønder

Ønsker du å vite mer om disse nettverkene kan du ta kontakt med aktuelt kommunal landbruksforvaltning, lokalt bondelag eller kontakte oss. Kontakt oss gjerne for å høre hvilke planer det er for å opprette flere slike nettverk.

 

 

Våre samarbeidspartnere