Naturbruk gir et fundament for mange karrieremuligheter innafor landbruket.

Kunnskapen om karrieremulighetene i landbruket er lite kjent, og arbeidsmarkedet er stort for den som velger en grønn utdanning, spesielt hvis man velger høyere grønn utdanning.

Denne rekrutteringsbrosjyren er ingen markedsføring av naturbruksskolene eller høgskolene/universitetene som tilbyr grønn utdanning. Her synliggjøres sentrale aktører landbrukets behov for kompetanse.

Brosjyren tar for seg karrieremuligheter i landbruket, og hvilken utdanningsbakgrunn aktørene som her er intervjuet ser etter, og har behov for i framtiden.

Vi håper brosjyren bidrar  til at flere ser muligheten i grønn utdanning. Arbeidsmarkedet er stort og spennende, og det er behov for mange unge kloke hoder som er interessert i landbruk, selv om de ikke skal overta gårdsbruk, eller det er en stund til overtagelse er aktuelt. "Det grønne skiftet" har behov for mange kloke hoder med grønn utdannelse.

Brosjyren kan lastes ned her