Mesteparten av klimagassutslippene i jordbruket kommer fra naturen selv. Men landbruket skal bidra i en retning som gir klimasmart matproduksjon. Staten og Norges Bondelag ble enige om at alle gårdbrukere i løpet av de nærmeste årene skal får klimarådgivning. Dette blir et samarbeid mellom Norges Bondelag og andre organisasjoner i landbruket som allerede driver med rådgivning.

Tiltak for klimasmart matproduksjon er for eksempel god av og god dyrehelse, effektiv produksjon, riktig fôring, drenering/grøfting, rett bruk av gjødsel, redusert energiforbruk, utfasing av fossil energi, biogass fra husdyrgjødsel.