Kommunebrosjyrene er ikke oppdatert siden 2017, så tallene er fra da og det kan derfor være små og store forskjeller i det faktiske antall dyr og bønder. Sysselsettingstallene baserer seg på en rapport fra 2009 så disse tallene er nok nå forelda.  Det vil bli gjort en oppdatering av alle brosjyrene med nytt design og oppdatert innhold når kommunesammenslåinger er på plass og vi kan hente ut tall fra de nye kommunene i Trøndelag.