På denne sida skal vi holde dere oppdatert på hva som skjer med urbant landbruk i og rundt Trondheim. Vi kan si det sånn at urbant landbruk engasjerer bønder langt oppi dalan. Her har vi fått henvendelser fra "bonkailla" som har hørt om urbant landbruk og gjerne vil at "avkommet" som studerer i byen skal bruke balkongen sin til nyttige vekster:-)

I Sør-Trøndelag er det dannet en nettverksgruppe som jobber med urbant og bynært landbruk etter initiativ fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. I nettverkgruppa for urbant og bynært landbruk sitter representanter fra Trondheim kommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Nibio, Bygdeforskning, NTNU, Sør-Trøndelag Bondelag, Byneset Bondelag, Voll gård, Skjetlein grønt kompetansesenter og "urbane dyrkere".

Så det blir spennende å se hvordan balkonger, hageparseller, parkanlegg, tak og bydelshager utvikler seg i årene som kommer:-)

Kompetansesenter og demonstrasjonshager for urbant landbruk

Sommeren 2016  etablerete Voll gård demonstrasjonshage og kompetansesenter for urbant landbruk. Gartner hentet med spesialkompetanse helt fra USA er ansatt og mange har besøkt åkeren og  hagen. Det gjennomføres kurs bl.a i samarbeid med Skjetlein vgs.

Andelslandbruk er også et konsept som kan knyttes til det bynære og urbane landbruket. Medalshus andelslandbruk  i Melhus er de som har kommet lengst på dette området i Sør-Trøndelag. Et annet eksempel er Vikhammer andelsgård som ligger i Malvik.

Felleshager i Trondheim har poppet opp. Kneiken felleshage er et eksempel. Kolonihager har eksistert en god stund, og har de senere årene hatt økende interesse. Klemetsaunet kolonihage ligger på veien utover til Flakk via Trolla. Den nyeste kolonihagen er Øysand Kolonihageby.

Trondheim kommune har informasjonsside om hva kommunen gjør. F.eks hvilke tilbud kommunen har hvis du savner en hage men ikke har selv:-)

Hvis du syns at det er viktig å støtte arbeidet med lokal matproduksjon og bønder i hele landet, så trykk på bildet av den frodige potetkassen:-)