Leder i Orkdal Bondelag, Jon Fredrik Skauge foran området som bygges ned (foto Bondebladet)

Det har over lang tid vært en diskusjon om hvor det nye kyllingslakteriet til Norsk Kylling skal ligge. Bondelaget har sammen med lokallagene i Orkdal og flere andre aktører advart mot å velge den flate og fine dyrkajorda på Furumoen i Orkdal, da det vil innebære nedbygging av over 160 dekar matjord godt egnet for matkorndyrking.

I dag ble Norsk Kylling sin beslutning om å bygge i Orkdal gjort offentlig.
- Norsk Kylling er avhengig av norsk matjord for å produsere. Denne beslutningen er som å skite i eget reir, sier Åker.

Hun og lokale bondelagsledere er svært skuffet over at selskapet velger å rasere matjord, særlig når det finnes andre fullgode alternativer.
- Kun 3 prosent av norsk fastland er egna til matproduksjon og matjorda vår er stadig under press Trøndelag er jo en av verstingene ang nedbygging. Det er derfor særlig bekymringsverdig at Norsk Kylling som lever av matproduksjon, ikke viser større samfunnsansvar, sier Åker.