Lørdag arrangerte Vuku og Verdal Landbrukslag lokalmatdag på Ørens Meieri.

- Da vi fikk høre at fylkesgruppa til Høyre hadde møte i etasjen over oss, kunne vi ikke la den sjansen gå fra oss, sa Anne Grete Rostad.

Med Rostad i spissen, Jørgen Baumfelder, Anton Lund og Liv Guri Kvello hakk i hæl, og ikke minst journalisten i lokalavisa Verdalingen på slep, gikk de opp og kuppet møtet. 

Rostad holdt en brennende appell der hovedbuskapet var å tenke helhetlig i landbrukspolitikken. Noe av det hun snakket om og forklarte var at Norge er et langstrakt land, med sine store og små gårdsbruk. Arronderinga gir utfordringer, derfor kan ikke all melka produseres i de sentrale områdene. Vi får ikke forgrunnlag nok da!

-For å kunne produsere nok mat i fremtiden må man ta hele landet i bruk, sa Rostad 

-Dette var en positiv appell. Vi i Nord-Trøndelag Høyre er opptatt av landbrukspolitikken og det er noe vi fremmer sentralt. Vi har nedsatt et eget landbrukspolitikkutvalg for å bedre kompetansen og kjennskapen til bondenæringen, som kan påvirke regjeringen, sa Agdesten. 

Aksjonistene fikk til slutt applaus fra politikerne. 

Se video av kuppet her:

http://www.verdalingen.no/nyheter/article9460153.ece