Åpent informasjonsmøte

- Erfaringer fra Inn på Tunet-bønder i Innherred

- Støtteordninger fra Innovasjon Norge v/Landbrukskontoret i samkommunen

- Sted: Husanvegen, 7655 Verdal, Eva Svartaas-Bjorgen.

- Tid: Tirsdag 4. mars

- Klokken: 19.30-21.30

- Enkel servering

- For mer informasjon, ring Øyvind Lyngstad tlf 48 28 75 39

Arr: Inn på Tunet Innherred og Verdal og Levanger Landbruksforum