Alle lokallagene i Verdal og Levanger kommer til å aksjonere sammen i morgen her i Verdal. Oppmøte kl 13.30 ved Bunnpris.

Vi ender opp på Minsås Plass kl 14.00 der det blir salg av diverse mat til kostpris til bonden, mot at forbruker hører på budskapet vårt.

Nord-Trøndlag Bondelag og PA Røstad Jr m fler skal bidra. 

Vi oppfordrer alle til å komme og støtte opp om norsk landbruk!