Program for Norges Bondelags rovdyrerstatningssemniar i Trøndelag 18. oktober 2017

Påmelding innen 15. oktober til:

Sør-Trøndelag Bondelag: berit.solberg@bondelaget.no

Nord-Trøndelag Bondelag: leif.hjulstad@bondelaget.no

Gratis for medlemmer i Norges Bondelag. Ikke-medlemmer kr 1.000,-