Program for regionmøter i Sør-Trøndelag Bondelag finner du her

Påmelding innen 18. januar til sor.trondelag@bondelaget.no eller telefon 73 84 24 90.

Invitasjonen er sendt på e-post til lokallagslederne mandag 7. januar, og lokallagsleder må videresende til resten av styret og valgnemda i lokallaget.