Agenda:

Hva kan du søke på av tilskudd for å:

- Gjøre tilpasninger som tar vare på og utvikler miljøverdiene i kulturlandskapet ditt? 

- Redusere avrenning fra matjord og gårdsbruk til bekker og andre vannkilder? 

- Tilrettelegge for friluftsliv?

- Gjøre en innsats for bevaring av det biologiske mangfoldet i ditt nærområde?

 - Utsatt jordbearbeiding, grasdekte vannveier, fangvekster og andre muligheter ved regionalt miljøprogram-ordningen. Ved Håvard Hanger, Norsk Landbruksrådgiving.

 

Vi tar gjerne imot innspill om andre aktuelle tema - ta kontakt med Hege M Askerød, 917 96 965, hege.merete.askerod@trondheim.kommune.no

Enkel servering.