DEBATTKVELD PÅ ØYA VGS
TORSDAG 20. SEPTEMBER KL 18.30

Matproduksjon i et klima under endring

Sommerens tørke gir store utfordringer for landbruket. Hva er konsekvensene for forbrukerne, matprodusentene og samfunnet som helhet?

Kl 18.30 Kaffeservering fra svartkjel og noe å bite i. Påfølgende foredrag og debatt i festsal.
Velkommen v/Ragnar Torland, banksjef MelhusBanken. Debattleder Hallgeir Solberg, tidligere rektor Øya vgs.

PANELET/INNLEDERE:
Tore Bjørkli: landbruksdirektør i Trøndelag
Kurt Oddekalv: leder i Norges Miljøvernforbund
Ann Merete Furuberg: leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Johannes Moen: politiker og daglig leder i Norsk Sol
Hege Toft Karlsen: konsernsjef i Eika Gruppen
Ola Borten Moe: bonde, politiker og oljeinvestor
Knut Johan Singstad: Nestleder i Sør Trøndelag Bondelag, bonde og politiker

Følg debattkveld på Øya vgs på facebook