Program for temadagen om beredskap atomulykker og smitte

Kl 09.30 - 11.00:

Radioaktiv forurensning i matkjeden, nedfôring, atomulykker og bønders mulige beredskap ved radioaktivt nedfall v/ Lavrans Skuterud, Statens Strålevern.

Kl 11.15 - 11.45:

Behov for beredskap - det generelle bildet ved Dag Otto Skar/Henning L Irvung, beredskap og samfunnssikkerhet, Fylkesmannen i Trøndelag. Informasjon om NATO-øvelsen Trident Juncture.

Kl 11.45 - 12.30:

Enkel lunsj

Kl 12.30 - 14.30:

Smittsomme dyresykdommer inkl LA-MRSA, kort innføring i inndeling (alvorlighetsgrader A, B og C), smitteforebyggende tiltak, beredskap ved utbrudd av smittsomme dyresykdommer ved Mattilsynet.

Kl 14.30 - 15.00:

Sør-Trøndelag Bondelag sin beredskapsplan og lokallagenes arbeid med beredskap ved Berit J Sølberg, rådgiver Sør-Trøndelag Bondelag.

Påmelding til sor.trondelag@bondelaget.no så snart som mulig og innen 15. september.

Kontaktperson: Berit J Sølberg, tlf 905 66 342, berit.solberg@bondelaget.no

Last ned programmet for temadag om beredskap atomulykker og smitte her