Innkalling og saksliste er utsendt/annonseres av styret i Osen Bondelag. Sjekk denne for riktig tidspunkt og sted.