Innkalling og saksliste er utsendt/annonsert av styret i Malvik Bondelag. Sjekk denne for riktig tidspunkt og sted.