Åpen gård arrangementet på Øya vgs 22-23.sept er et samarbeid mellom:

Øya Videregående Skole, MelhusBanken, Melhus Bondelag, Hølonda Bondelag, Melhus skogeierlag, Hølonda Skogeierlag samt Horg & Flå Bygdeungdomslag

Organisasjonene stiller med mannskaper og samarbeider om gjennomføringen av arrangementet.

Fredag 22.sept kl 18.30  Åpent debattmøte – Gull i grønne skoger?

Næringsutvikling i skog og utmark

Debattledelse:

 • Professor og bygdesosiolog Reidar Almås leder oss gjennom et allsidig program

Innledere:

 • Anne Huitfeldt, Gårdbruker og Skogeier i Klæbu - Flere bein å stå på, nytenkning i tradisjonell gårdsdrift.

 • Martin Solli, - Kortreist energi på gården Sol og bio

 • Karin Øyaas, Skogeier og Forskningssjef på Papir- og Fiberinstituttet - Skogbasert verdiskapning - utfordringer og muligheter

 • Bjørn Arve Snekvik, Prosjektleder i Veidekke Entreprenør - Bruk av massivtre til bygging

 • Snorre Fridén Furberg, Skogeier og Administrerende direktør i Allskog - Skogen og skogeiersamvirket i fremtiden

Åpen gård 23.sept kl 10.00-16.00. Et barne- og familievennlig arrangement

 • Salgsutstillinger i drivhuset med mange eksterne aktørerer innen mat og håndtverk

 • Villmarksaktiviteter

 • Hestekjøring og fuglekassesnekring

 • Traktor og maskinutstilling

 • Gamle skogredskaper og utstyr

 • Demonstrasjon av: motorsag, flisfyring og moderne skogsmaskiner m.m

 • Dyreutstillinger med både storfe og småfe utendørs så vel som innendørs

 • Flere salgssteder for mat, både varm mat, kaffemat, drikke m.m

 

Øya VGS har:

 • Ca 36 kyr og en melkekvote på 270 000 liter

 • Ca 80 vinterfôra sau

 • Diverse andre dyr

 • Driver ca 500 daa jord (hvorav ca 50% er leid jord)

 • 240 elever i skoleåret 2016/17 (derav 40 på ungdomskole)