Styremøte og utsendingsmøte i Sør-Trøndelag Bondelag

Tirsdag
30
mai
Bondelagets Servicekontor, Trondheim
10:00

Fylkesstyret i Sør-Trøndelag Bondelag har styremøte første del av dagen. Utsendingene fra Sør-Trøndelag Bondelag til årsmøtet i Norges Bondelag samles for felles informasjon og gjennomgang av sakene. Innkalling og tidspunkt kommer.

Våre samarbeidspartnere