Etter en sommer med stor uro og bjørneskader sommeren 2018 i beiteområder på Fosen, inviterer vi til et informasjons- og dialogmøte for berørte beitebrukere, andre beitebrukere, lokal landbruksforvaltning, lokale bondelag, lokale lag av Sau og Geit og lokale bonde- og småbrukarlag for å diskutere erfaringer og veien videre for beitebruk på Fosen.

Invitasjon og program til møte for beitebrukere på Fosen 12. nov

Det blir servert enkel kveldsmat i starten av møtet.

Møteleder er Frank Røym, styremedlem i Sør-Trøndelag Bondelag.

Starter med 10 minutter innledning om møtet og målet med møtet (se i invitasjonen i linken over).

Innledning (30 min) ved styremedlem i Norges Bondelag, Einar Frogner, om Norges Bondelag sitt arbeid med rovdyr og beitedyr.

Innledning (30 min) ved leder i Rovviltnemda, Gunnar Alstad, om forvaltningsplan for store rovdyr i Midt-Norge.

Fra kl 20.30 er det tid for beitebrukerne (sau, storfe, rein) til å dele erfaringer fra årets beitesesong. Diskutere og komme fram til hva som er veien videre for beitebruk på Fosen/hvordan sikre at folk vil drive med beitedyr på Fosen.

Beitebrukere, forvaltning, organisasjoner er velkommen til å delta på møtet - ingen påmelding, bare møt opp:-)