Program for arealkurset "Det er jeg som eier jorda her!" 5. mars 2018

Møteleder: fylkesleder Kari Åker

10.00   Velkommen og innledning til kurs v/ fylkesleder Kari Åker

10.10    Plan- og bygningsloven med vekt på erfaring med arealsaker fra min kommune v/ lokal plansjef

11.00    Jordloven v/ advokat Trine Gevingås, Fylkesmannen i Trøndelag

12.00    Lunsj

13.00    Rettigheter som grunneier v/advokat  Ivar C Andersskog, advokatfirma Nidaros

13.50    Pause

14.00    Veilederen, gjennomgang. Slik jobber vi med jordvern i Norges Bondelag. v/ org sjef JG Vikan

15.00    Oppsummering og spørrerunde

15.30    Avslutning v/ fylkesleder