Sett av dagene mandag 5.-6. november til et nytt beiteseminar med rovviltfokus. 

Dato: 5 og 6. november 2018 
Tid: 10-18 mandag, 8:30-13 tirsdag
Sted: Oslo, Thon Hotel Opera 

Flyer med foreløpig program til beiteseminaret og priser kan du laste ned her.

Hvordan var egentlig denne beitesommeren?

Miljøministeren framhever at tapene til rovdyr nasjonalt går ned -  samtidig har rovdyr gjort stor skade i både Østerdalen, Trøndelag og Troms denne sesongen.  Er det likhetstrekk mellom de vi opplever i året og skadebildene fra 2017 og 2016, ?  Hva har vi egentlig lært og kunne vi gjort noe annerledes?  

Under skadefelling er det vanskelig å finne et rovdyr som dreper husdyr.  Hvordan kan beitebrukeren kan bidra til å gjøre dette enklere? Hvordan kan vi skape nytekning og bedre samhandling mellom myndigheter, skadefellingslag og beitebruket?

Dette er sentrale spørsmål og tema for årets beiteseminar. Seminaret arrangeres av FKT-prosjektet som er et samarbeid mellom Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Målet med seminaret er å få forklaringer, samle kunnskap og selv kunne bidra til beredskap før neste beitesesong og målgruppen er beitebrukere, tillitsvalgte, forvalting og politikere.

Rovdyrdebatt

En politisk debatt hvor Stortingets politikere kan diskutere hvor vi vil med beitenæringen arbeides det også med å få til. Programmet er ikke endelig fastsatt, men vi vil fortløpende legge ut informasjon om seminaret etter hvert som detaljene kommer på plass.

Vi sees i Oslo i november!

Påmelding og betaling fra 15. september til: Meld deg på beiteseminaret her. Siste frist for bestilling av rom er 6. oktober 2018.

Informasjon, per.fossheim@bondelaget.no tlf 97133405